Handelsbetingelser

Handelsbetingelser April 2024
1. Virksomhedsoplysninger
L H /v Lars Hansen
Ellebækvej 12
5853 Ørbæk
CVR: 32751490
dkeverfox@gmail.com
2. Priser og betaling
Prisen for 1 stk Everfox er kr 34.595,- + moms og levering
Ved bestilling fremsendes en faktura på a conto beløb kr 16.000,- + moms..
Når Everfox er klar til levering vil det bliver fremsendt en faktura på restbeløbet kr 18.595,- +
moms.
3. Bestilling
Everfox bestilles på ovenstående mail adresse. I denne mail skal følgende ting fremgå:
Foreningens kontakt data og CVR nr. samt hvem fakturaen skal sendes til.
Ved bestilling fremsendes en ordre modtagelses på mail, hvor disse handelsbetingelser er
vedhæftet. Kunden skal herefter besvare denne mail og gøre opmærksom på at denne har
læst og forstået disse handelsbetingelser samt accepterer dem. Herefter vil kunden modtage
en ordrebekræftelse.
4. Levering
Leveringstiden for 1 stk Everfox er 8-10 uger, som starter den dag, a conto betalingen er
registreret på ovenstående konto nr. og de 14 dages fortrydelsesret er gået, samt at kunden
har på et blivende medie (Mail) oplyst ovenstående firma at de har læst og er indforstået
med disse handelsbetingelser.
Opbygningen af Everfox begynder når de 14 dags fortrydelsesret er gået. Ønsker kunden
opbygningen påbegyndt med det samme, skal kunden oplyse dette tydeligt, ved at fraskrive
sig de 14 dages fortrydelsesret i en mail til ovenstående firma.
Leveringen af Everfox bliver som udgangspunkt foretaget af ovenstående firma på særskilt
regning, med i denne levering vil der være en kort instruktion i brugen af Everfox.
Levering af Everfox kan også ske på kundens regning med et anerkendt pakke
distributionsfirma til deres dagspriser + emballage og palle pris.
Everfox skal altid sendes som skrøbeligt gods på ½ palle.
5. Fortrydelsesret
Kunden har 14 dags fortrydelsesret fra modtagelse af ordrebekræftelsen. Ved fortrydelse
inden for disse 14 dage, tilbagebetales det fulde a conto beløb. Ved fortrydelse efter de 14
dage, tilbagebetales kr 3.000,- + moms af a conto beløbet.
6. Fejl og mangler
Det er kundens ansvar at kontrollere af varen ikke har lidt overlast under transporten.
Kunden har efter modtagelsen 24 timer til at oplyse om fejl og mangler ved produktet. Fejl og
mangler skal oplyses via mail.
7. Returnering af vare
Inden returnering skal der være indgået aftale herom på mail med ovenstående firma.
Returneringen er for kundens egen regning. Vare skal være i samme stand som da kunden
modtog den. Har varen været i brug, vil der bliver fratrukket et beløb svarende til det, som en
udbedring af disse skader koster. Everfox skal altid returneres som en helhed, dvs med
låger, kabler, skind osv. dog ikke manualer eller andre papirer.
Everfox skal altid sendes som skrøbeligt gods på ½ palle eller leveres af kunden i egen bil
eller afhentes af ovenstående firma mod betaling.
8. Databehandling
Ovenstående firma gemmer mails i 2 år fra modtagelse.
9. Klagemuligheder
I første omgang skal kunden kontakte ovenstående firma på mail, hvor der forklares hvad
der klages over. Der vil herefter arbejdes på at finde en brugbar løsning for begge parter jf
dansk lovgivning på området.
Findes der ikke er brugbar løsning for begge parter skal kunden henvende sig til
advokatvagten eller domstolene.
10. Kontakt
Kunder er altid velkommen til at kontakte ovenstående firma. Se kontaktmuligheder ovenfor.
11. Ændringer
Ovenstående firma forholder sig til enhver tid, retten til at ændre i handelsbetingelserne
uden accept fra dennes kunder. De gældende handelsbetingelser vil altid være at finde på
www.everfox.dk.
12. Lov og værneting
Ovenstående firma er dansk og vil følge dansk lovgivning.

Everfox kontakt oplysninger : dkeverfox@gmail.com : Lars Hansen, tlf: +45 4085 2897